Rhaglen hyfforddiant newyddiaduraeth newydd

Rhaglen hyfforddiant newyddiaduraeth newydd

Mae Llwyddo’n Lleol 2050 wedi penderfynu ateb y galw wedi iddi ddod i’r amlwg fod yna ddiffyg cyfleoedd yn y maes newyddiadurol yn ardaloedd gwledig Cymru. Darllenwch y datganiad i'r wasg llawn yma.

Croesawu tîm Llwyddo’n Lleol 2050 ARFOR 2

Croesawu tîm Llwyddo’n Lleol 2050 ARFOR 2

Helo gennym ni .... tîm Llwyddo’n Lleol 2050 😁Rydym yma i'ch cefnogi ... cysylltwch os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hyn rydym yn trefnu yn eich ardaloedd chi!Rydym yn hapus i helpu a gwrando ar eich syniadau 🙌🏼Cysylltwch â ni 😊

Yn cyhoeddi’r elfen Newyddiaduraeth

Yn cyhoeddi’r elfen Newyddiaduraeth

Mewn ‘poll’ diweddar, roedd 64% o’n dilynwyr instagram yn credu bod mwy o gyfleoedd yn y maes newyddiaduraeth os wyt ti’n symud oddi cartref! Felly… mae Llwyddo’n Lleol eisiau gwneud rhywbeth am hyn😎 Oes gen ti ddiddordeb mewn newyddiaduraeth? 🗞️ Paid â cholli dy...

Yn cyhoeddi’r elfen Ymgartrefu

Yn cyhoeddi’r elfen Ymgartrefu

📣YN GALW AR DEULUOEDD SY’N YSU I DDOD NÔL I ARDAL ARFOR!📣 Mae Llwyddo’n Lleol yn awyddus i gefnogi teuluoedd sydd eisiau dychwelyd i Arfor drwy gynnig y cyfle iddynt fynychu penwythnos preswyl yng Ngheredigion i gael blas ar fywyd nôl yn yr ardaloedd yma yng Nghymru!...

Yn cyhoeddi’r elfen Mentro (Dyddiad Cau: 01/10/23)

Yn cyhoeddi’r elfen Mentro (Dyddiad Cau: 01/10/23)

WEDI CAU: 01/10/23 Mae gennym ni gyfle cyffrous ar eich cyfer .... Oes gen ti ddiddordeb derbyn sesiynau wythnosol gydag arbenigwyr busnes i ddysgu mwy am agweddau megis ... ➡ Marchnata ➡ Rheoli cyllid ➡ Denu cwsmeriaid Byddet hefyd yn derbyn cymorth ariannol o £1,000...