Profiad cyflogedig i fyfyrwyr ARFOR! – MENTRAU IAITH

Profiad cyflogedig i fyfyrwyr ARFOR! – MENTRAU IAITH

Dere i weithio gyda dy fenter iaith! Wyt ti’n chwilio am waith dros yr haf sy’n talu’n dda ac yn hyblyg? Os wyt ti’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, Aberystwyth neu’r Drindod Dewi Sant ac yn byw yn Sir Gâr, Ceredigion, Gwynedd neu Môn, llenwa’r ffurflen ymgeisio i...

Ffrwdathon

Ffrwdathon

 Ymunwch â'r ffrwdathon Mae'r Ffrwdathon yn cael ei gynnal nos Iau yma. Ymunwch â'r criw elfen Mentro wrth iddynt fynd yn fyw ar eu cyfrifon Instagram a Facebook. Dyma'r amserlen: 17:30 - mali gerallt lewis - @maligerallt_Flute 17:40 - cerys pollock - instagram -...

Oes gen ti awydd dechrau busnes Awyr Agored?

Oes gen ti awydd dechrau busnes Awyr Agored?

Oes gen ti awydd dechrau busnes Awyr Agored? Ymgeisia i fod yn rhan o'r elfen Mentro - Awyr Agored ... Mae gan ARFOR - Llwyddo'n Lleol 2050 gyfle arbennig i 24 person ymuno â rhaglen hyfforddiant ar gyfer unigolion sy’n awyddus i ddatblygu syniad am fusnes neu...

Cyfle i godi proffil y Gymraeg yn Sir Gâr …

Cyfle i godi proffil y Gymraeg yn Sir Gâr …

Ymgeisiwch i fod yn rhan o'r sesiynau hyfforddiant wythnosol yng nghwmni arbenigwyr ac i fanteisio ar y cyfle i dderbyn ISAFSWM o £300 i ddatblygu eich syniad! Mae gan Llwyddo'n Lleol 2050 gyfle arbennig i 12 person ymuno â rhaglen hyfforddiant 6 wythnos. Bwriad y...

Elfen Mentro 2024

Elfen Mentro 2024

Ydych chi eisiau dechrau neu ddatblygu busnes newydd?Mae gan Llwyddo'n Lleol 2050 gyfle ARBENNIG i 12 person ymuno â'n rhaglen hyfforddiant busnes.Fel rhan o'r rhaglen bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn sesiynau wythnosol gydag arbenigwyrbusnes yn canolbwyntio ar...

Mae hysbyseb Nadolig Llwyddo’n Lleol ar y teledu!

Mae hysbyseb Nadolig Llwyddo’n Lleol ar y teledu!

Gwnewch 2024 y flwyddyn pan ddaethoch chi adref i aros, nid dim ond ar gyfer y Nadolig…Make 2024 the year you come home for life, not just for Christmas…#ARFOR I wylio’r hysbyseb cliciwch yma Ewch i weld y posteri ar gael ar ein cyfryngau...

Her ‘does dim byd da i wneud yma!’ yn #ARFOR

Her ‘does dim byd da i wneud yma!’ yn #ARFOR

Mae Llwyddo’n Lleol 2050 yn cynnig lle i 12 person ifanc mentrus i ymuno mewnrhaglen hyfforddiant i ddatblygu syniad sy’n ymateb i’r safbwynt uchod bod yna ddiffygcyfleoedd cymdeithasol o fewn ARFOR. Beth am gychwyn busnes neu ddatblygu syniad sy’n cynnig cyfleoedd i...

Rhaglen hyfforddiant newyddiaduraeth newydd

Rhaglen hyfforddiant newyddiaduraeth newydd

Mae Llwyddo’n Lleol 2050 wedi penderfynu ateb y galw wedi iddi ddod i’r amlwg fod yna ddiffyg cyfleoedd yn y maes newyddiadurol yn ardaloedd gwledig Cymru. Darllenwch y datganiad i'r wasg llawn yma.

Croesawu tîm Llwyddo’n Lleol 2050 ARFOR 2

Croesawu tîm Llwyddo’n Lleol 2050 ARFOR 2

Helo gennym ni .... tîm Llwyddo’n Lleol 2050 😁Rydym yma i'ch cefnogi ... cysylltwch os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hyn rydym yn trefnu yn eich ardaloedd chi!Rydym yn hapus i helpu a gwrando ar eich syniadau 🙌🏼Cysylltwch â ni 😊

Yn cyhoeddi’r elfen Newyddiaduraeth

Yn cyhoeddi’r elfen Newyddiaduraeth

Mewn ‘poll’ diweddar, roedd 64% o’n dilynwyr instagram yn credu bod mwy o gyfleoedd yn y maes newyddiaduraeth os wyt ti’n symud oddi cartref! Felly… mae Llwyddo’n Lleol eisiau gwneud rhywbeth am hyn😎 Oes gen ti ddiddordeb mewn newyddiaduraeth? 🗞️ Paid â cholli dy...

Yn cyhoeddi’r elfen Ymgartrefu

Yn cyhoeddi’r elfen Ymgartrefu

📣YN GALW AR DEULUOEDD SY’N YSU I DDOD NÔL I ARDAL ARFOR!📣 Mae Llwyddo’n Lleol yn awyddus i gefnogi teuluoedd sydd eisiau dychwelyd i Arfor drwy gynnig y cyfle iddynt fynychu penwythnos preswyl yng Ngheredigion i gael blas ar fywyd nôl yn yr ardaloedd yma yng Nghymru!...

Yn cyhoeddi’r elfen Mentro (Dyddiad Cau: 01/10/23)

Yn cyhoeddi’r elfen Mentro (Dyddiad Cau: 01/10/23)

WEDI CAU: 01/10/23 Mae gennym ni gyfle cyffrous ar eich cyfer .... Oes gen ti ddiddordeb derbyn sesiynau wythnosol gydag arbenigwyr busnes i ddysgu mwy am agweddau megis ... ➡ Marchnata ➡ Rheoli cyllid ➡ Denu cwsmeriaid Byddet hefyd yn derbyn cymorth ariannol o £1,000...