Rhaglen hyfforddiant newyddiaduraeth newydd

Mae Llwyddo’n Lleol 2050 wedi penderfynu ateb y galw wedi iddi ddod i’r amlwg fod yna ddiffyg cyfleoedd yn y maes newyddiadurol yn ardaloedd gwledig Cymru.

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma.