Elfen Gyrfaol

gan | Medi 5, 2023

Bydd yr elfen yma yn tynnu sylw at y cyfleoedd gyrfaol a chymdeithasol sy’n bodoli yn ardal ARFOR. Drwy’r elfen yma bydd Llwyddo’n Lleol 2050 yn amlygu’r cwmnïau cyffrous  sydd yn gweithredu mewn meysydd arloesol yng Ngorllewin Cymru gan ddefnyddio enghreifftiau o bobl sy’n gweithio yn y meysydd yma.

Mi fyddwn hefyd yn cynnig cymorth i unigolion dan 35 oed i fedru adnabod y cyfleoedd gwaith yn ei hardaloedd ac yn cynnig cymorth i fusnesau yn ardal ARFOR i gynnig cyflogaeth i bobl ifanc lleol.

Ochr yn ochr â’r cyfleoedd proffesiynol bydd cyfranogwyr hefyd yn derbyn profiadau cymdeithasol gan amlygu’r ansawdd bywyd uchel sydd ar gael o fewn ardal ARFOR.

Ydych chi’n rhedeg busnes yn ardal ARFOR ac eisiau gwybod mwy am y cymorth sydd ar gael ar gyfer busnesau i gyflogi pobl ifanc?

Ydych chi’n unigolyn sydd am fwy o wybodaeth am y cyfleoedd gwaith sydd ar gael yn eich ardal?

Dyma flas o beth mae’r elfen Gyrfaol yn ei gynnig …

Ar hyn o bryd ...

Ynys Môn

Dyma waith da’r elfen Gyrfaol sydd yn digwydd yn Ynys Môn ar hyn o bryd …

Gwynedd

Dyma waith da’r elfen Gyrfaol sydd yn digwydd yng Ngwynedd ar hyn o bryd …

Sir Gâr

Dyma waith da’r elfen Gyrfaol sydd yn digwydd yn Sir Gâr ar hyn o bryd …

Ceredigion

Dyma waith da’r elfen Gyrfaol sydd yn digwydd yng Ngheredigion ar hyn o bryd …