Elfen Mentro

gan | Medi 5, 2023

Mae’r elfen hon yn cynnig cyfres o raglenni hyfforddiant dros oes y cynllun i gefnogi carfanau o unigolion sy’n rhannu’r un diddordeb, er mwyn datblygu syniad busnes neu ymateb i her.

Fel rhan o’r rhaglen, mae ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn sesiynau wythnosol gydag arbenigwyr busnes, gan ganolbwyntio ar agweddau megis marchnata, rheoli cyllid, a denu cwsmeriaid.

Yn ogystal â chefnogaeth arbenigol, mae’r cyfranogwyr hefyd yn derbyn cymorth ariannol o £1000 i ddatblygu eu syniad busnes. Mae cyfle ychwanegol hefyd i un unigolyn o fewn pob carfan i ennill £1,000 ychwanegol mewn cystadleuaeth ar ddiwedd pob rhaglen hyfforddiant. Mae’r elfen hon hefyd yn canolbwyntio ar yr heriau sy’n bodoli yn ardal ARFOR, megis:

  • Sut mae cadw pobl ifanc yn ardal ARFOR?
  • Sut mae ychwanegu gwerth drwy’r Gymraeg?
  • Sut gellid ychwanegu gwerth at adnoddau ac asedau lleol?

A ydych chi eisiau dechrau neu ddatblygu busnes newydd?

Criw elfen Mentro, Hydref 2023