Mewn ‘poll’ diweddar, roedd 64% o’n dilynwyr instagram yn credu bod mwy o gyfleoedd yn y maes newyddiaduraeth os wyt ti’n symud oddi cartref!

Felly… mae Llwyddo’n Lleol eisiau gwneud rhywbeth am hyn😎 Oes gen ti ddiddordeb mewn newyddiaduraeth? 🗞️

Paid â cholli dy gyfle… ebostia ni am fwy o wybodaeth!

📧 llwyddonlleol@rhaglenarfor.cymru