Cronfa Her ARFOR

Hoffech chi wybod mwy am Gronfa Her ARFOR?

Uchelgais Cronfa Her rhaglen ARFOR fydd i archwilio datrysiadau sydd yn cryfhau’r berthynas rhwng iaith ac economi, a rydym yn chwilio am gynlluniau sy’n cynnig profi’r canlynol;

  1. Mae defnyddio iaith yn rhoi hwb i’r economi
  2. Mae defnyddio iaith yn rhoi cyfleoedd cyflogaeth newydd i gyflogwyr a staff
  3. Mae defnyddio iaith yn gallu helpu i greu brand ac atyniad i fusnesau
  4. Mae defnyddio iaith yn gallu tanio ymdeimlad o falchder, gan gynnwys teimlo’n perthyn i gymuned a chael cyfle i siarad â phobl eraill sy’n siarad yr un iaith.

Mae Cronfa Her ARFOR ar agor i geisiadau cydweithredol rhwng unigolion, sefydliadau, grwpiau cymunedol neu fusnesau sy’n barod i ddangos datrysiad arloesol i her sy’n bodoli yn eu cymuned leol.

Os oes syniad gennych chi, cwlhewch ddatganiad o ddiddordeb yma, neu am sgwrs gychwynol gyda swyddog ARFOR, cysylltwch ar cronfa@menterabusnes.co.uk 

Bydd ein gweithdai nesaf yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:

29ain o Dachwedd (AM/PM)

13eg o Ragfyr (AM/PM)

14eg o Ragfyr (AM/PM)

 

Dyddiadau cau ffenestri nesaf y Gronfa Her Fawr

 

Dydd Mercher, Rhagfyr 6ed 2023

Dydd Llun, Chwefror 19eg 2024