Ceisiadau Llwyddiannus Y Gronfa Her

Dyma geisiadau llwyddiannus y Gronfa Her hyd yn hyn!

Yma mae astudiaethau achos a fideos diddorol yn esbonio mwy am y prosiectau arloesol sydd wedi derbyn arian gan y Gronfa Her.

Astudiaeth Achos Cymen
Astudiaeth Achos
M-SParc
Astudiaeth Achos Darogan Talent

Technoleg Adnabod Lleferydd Cymraeg

Bydd y prosiect yma gan Cymen yn datblygu technoleg trawsgrifio awtomatig sy’n adnabod lleferydd Cymraeg.

Rhwydwaith Cymry Llundain

Cynllun yw hwn sy’n rhoi cyfle i M-SParc a’r rhanbarth amlygu y cyfleoedd sydd ar gael ar draws Ardal ARFOR i gymuned Cymry Llundain.

Denu Graddedigion i Ardal ARFOR

Bydd Darogan Talent yn ceisio denu myfyrwyr a graddedigion diweddar sy’n astudio y tu allan i Gymru yn ôl i ranbarth ARFOR drwy roi gwybod iddynt am yr amrywiaeth o gyfleoedd sydd ar gael yno.