Ymunwch â’r ffrwdathon

Mae’r Ffrwdathon yn cael ei gynnal nos Iau yma. Ymunwch â’r criw elfen Mentro wrth iddynt fynd yn fyw ar eu cyfrifon Instagram a Facebook.

Dyma’r amserlen:

17:30 – mali gerallt lewis – @maligerallt_Flute

17:40 – cerys pollock – instagram – @ceryspollock-art

17:50 – Cari rowlands – instagram – @cari_ioga

18:00 – Dafydd williams – facebook – ‘gof y ddraig’

18:10 – Rhodri lewis – instagram – @arwain_

18:20 – Gethin magee – instagram – @nodau_piano

18:30 – Lowri elen jones – fflam goch

18:40 – anna jones – @dyluniowyn.designs

18:50 – Georgia rowbotham – instagram – @Ynbalans

19:00 – aled Davies – instagram – @mm_Bathroom_designs

19:10 – morfudd pugh facebook – halen a pupur

19:20 – emma jones – instagram – @llifonllawen