Profiad cyflogedig i fyfyrwyr ARFOR! – MENTRAU IAITH

Dere i weithio gyda dy fenter iaith!

Wyt ti’n chwilio am waith dros yr haf sy’n talu’n dda ac yn hyblyg?

Os wyt ti’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, Aberystwyth neu’r Drindod Dewi Sant ac yn byw yn Sir Gâr, Ceredigion, Gwynedd neu Môn, llenwa’r ffurflen ymgeisio i ddangos diddordeb…

DYDDIAD CAU: 4ydd o ebrill, 2024

Cliciwch yma i ymgeisio.