Elfen Mentro 2024

Elfen Mentro 2024

Ydych chi eisiau dechrau neu ddatblygu busnes newydd?Mae gan Llwyddo’n Lleol 2050 gyfle ARBENNIG i 12 person ymuno â’n rhaglen hyfforddiant busnes.Fel rhan o’r rhaglen bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn sesiynau wythnosol gydag arbenigwyrbusnes yn...