Gyrfaol Initiative

ARFOR – Llwyddo’n Lleol 2050 is here to show you that exciting opportunities and an exciting future are available here in Wales’ western areas. 

Ymgartrefu Initiative

ARFOR – Llwyddo’n Lleol 2050 is here to show you that exciting opportunities and an exciting future are available here in Wales’ western areas. 

Profi Initiative

ARFOR – Llwyddo’n Lleol 2050 is here to show you that exciting opportunities and an exciting future are available here in Wales’ western areas. 

Mentro Initiative

ARFOR – Llwyddo’n Lleol 2050 is here to show you that exciting opportunities and an exciting future are available here in Wales’ western areas. 

ARFOR – Llwyddo’n Lleol 2050 is here to show you that exciting opportunities and an exciting future are available here in Wales’ western areas. 

ARFOR is a joint programme with the Carmarthenshire, Ceredigion, Gwynedd and Anglesey County Councils looking at using entrepreneurship and developing the economy to support the Welsh Language strongholds and, by doing so, sustaining the language.

Llwyddo’n Lleol 2050 is one of the ARFOR Programme’s projects. With the emigration of families and young people being recognised as one of the main reasons for the decline in the number of Welsh speakers in these strongholds. Llwyddo’n Lleol 2050’s aim is to persuade young people and families who are at risk of leaving, or have already left, that having a bright future is possible, with a good job within an exciting field in their native community.

Gyrfaol Initiative

Gyrfaol Initiative

Drwy’r elfen yma bydd Llwyddo’n Lleol 2050 yn amlygu'r cwmnïau cyffrous sydd yn gweithredu mewn meysydd arloesol yng Ngorllewin Cymru gan ddefnyddio enghreifftiau o bobl sy’n gweithio yn y meysydd yma.

Mentro Initiative

Mentro Initiative

Fel rhan o'r rhaglen bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn sesiynau wythnosol gydag arbenigwyr busnes yn canolbwyntio ar agweddau megis marchnata, rheoli cyllid a denu cwsmeriaid.

Ymgartrefu Initiative

Ymgartrefu Initiative

Mi fyddwn yn cynnig cyfle i deuluoedd ac unigolion sy’n byw tu allan i ardal ARFOR i fod yn rhan o benwythnosau preswyl o fewn ardal ARFOR er mwyn cynnig profiadau o’r hyn sydd ar gael o fewn yr ardal ac ysgogi sgyrsiau o gwmpas y potensial o ddychwelyd i’r ardal.

Profi Initiative

Profi Initiative

Trwy’r cynllun rydym yn draparu cymorth i bobl ifanc i ddod i adnabod eu sgiliau a'u chryfderau.