Elfen Mentro – Busnes, Hydref 2023

gan | Maw 20, 2024

Yn ystod mis Hydref 2023, cefnogodd Llwyddo’n Lleol 10 unigolyn o dde ARFOR ac 11 unigolyn o ogledd ARFOR i sefydlu a chryfhau’u busnesau newydd.

Gwych oedd gweld hyder yr unigolion a’u busnesau yn tyfu wrth iddyn nhw fynychu sesiynau hyfforddiant wythnosol, cwblhau tasgau rheolaidd ar y cyfryngau cymdeithasol, a derbyn cymorth ariannol i ddatblygu eu busnesau ymhellach.

Ar ddiwedd y 10 wythnos, cynhaliwyd dwy Noson Taro’r Nodyn, cyfle i’r unigolion mentrus gyflwyno eu syniadau busnes i banel o feirniaid gyda’r cyfle i ennill £1,000 ychwanegol i wario ar ddatblygu eu busnes ymhellach yn 2024!

Gwyliwch y fideo isod i gael blas o’r hyn ddigwyddodd yn ystod Noson Taro’r Nodyn gyntaf y de-orllewin ac i weld pwy ddaeth i’r brig!