Awyr Agored

gan | Meh 5, 2024

Wyt ti’n mwynhau gweithgareddau awyr agored?

Mae gan ARFOR – Llwyddo’n Lleol 2050 gyfle arbennig i unigolion sy’n mwynhau gweithgareddau awyr agored i ymuno â diwrnod cyffrous o weithgareddau, sgyrsiau a rhwydweithio!

Bydd y diwrnod hwn yn gyfle gwych i ddysgu mwy am y cyfleoedd gyrfaol sydd ar gael yn y diwydiant awyr agored yn ardal ARFOR, yn ogystal â chyfle i glywed gan arbenigwyr yn y maes. Bydd y diwrnod hefyd yn gyfle i gyfarfod â phobl ifanc sydd â diddordeb tebyg yn yr awyr agored ac i roi cynnig ar weithgaredd dŵr, wrth badl-fyrddio ar Llyn Padarn, Llanberis.

 

Beth yw’r cyfle?

  • Diwrnod o hwyl a sgyrsiau diddorol!
  • Cyfle unigryw i glywed gan siaradwyr gwadd profiadol, ac i dderbyn cyngor gan arbenigwyr!
  • Cyfle i roi cynnig ar badl-fyrddio ar Llyn Padarn, Llanberis yng ngofal arbenigwr.
  • Cyfle gwych i gyfarfod ag unigolion eraill sydd â diddordeb tebyg yn yr awyr agored!
  • Cyfle i rannu syniadau, ac i roi barn ar y pynciau sydd o bwys i ti!

Manylion Allweddol

  • Dyddiad: Dydd Sul, Mehefin 23ain, 2024
  • Amser: 9:30 – 19:30
  • Lleoliad: Llanberis, Gwynedd